La nostra Coral està adreçada a tot l’alumnat de CM i CS que hi vulgui paticipar. Es una activitat voluntària i gratuïta que es realitza un dia a la setmana en horari de migdia. És una activitat impulsada, coordinada i dirigida per la mestra especialista de música de l’escola. L’únic requisit que es demana a l’alumnat és tenir ganes de participar-hi i un comportament adient durant els assajos i els concerts.

Foto Coral (demanar a la Susagna)