Introducció la formació per a un model d’intervenció didàctica que situa a l’alumne com a protagonista del seu propi aprenentatge, a través de la planificació d’activitats de lectura. Orientacions per fomentar el gust per la lectura i l’hàbit lector de l’alumnat.