La xarxa està formada per un equip de docents que desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d’autoavaluació. La nostra escola forma part de la Xarxa Central que es reuneix al llarg del curs escolar al Departament d’Educació. És un privilegi que compartim amb alguns instituts de la demarcació, doncs som l’única escola dels ST de Lleida.

En el marc d’aquestes reunions realitzem treballs col·laboratius amb altres centres de Catalunya i dinamitzem el nostre claustre per implementar petits canvis a partir de la reflexió i de tot allò que ens aporta el treballen comú. A partir d’una Formació Interna sobre Avaluació que vam dur a terme a l’escola, EL Departament  ens van proposar l’adhesió a la Xarxa. Vam començar el curs 2015-16.

 

FOTO EQUIP IMPULSOR EN ALGUNA REUNIÓ/ FOTO EXPLICACIÓ JORNADA DE LA INTERACCIÓ ALS IMPACTES/FOTO XERRADA A BCN