Com a centre formem part de la Xarxa de centres que acull estudiandat universitari en pràctiques, incorporant-los en la vida diària del centre, amb l’objectiu de que rebin formació professionalitzadora en l’entorn real del centre i l’aula. Això ens demana una coordinació estreta amb les Universitats, essencialment amb la Universitat de Lleida (UdL) d’on rebem la majoria de l’alumnat, i el desenvolupament d’un pla de treball per aquest alumnat. Ens vam constituir com a centre formador en pràctiques per acord del Claustre i vam començar a rebre practicants el curs 2011-12.

Des del curs 2018-19 acollim també Practicants d’educació Infantil de l’itinerari de Gestions Creatives.