Les activitats extraescolars són gestionades per l’AMPA mitjancant l’empresa dakirol. Es realitzen en horari de tarda i tenen una durada d’una hora o d’una hora i mtja en funció de la proposta. Igual que en el cas de les activitats complementàries el centre valora positivament l’enriquiment que suposa poder gaudir d’activitats extraescolars que complementen l’acció educativa de l’escola. L’oferta és àmplia i desenvolupa habilitats diferents. Les activitats extraescolars que s’ofereixen són variades i adaptades als diferents nivells.

Les activitats proposades aquest curs són:

 • Play Time (P3, P4 i P5)
 • Anglès I (1r)
 • Anglès II (2n)
 • Anglès III (3r, 4t, 5è i 6è)
 • Àrab
 • Futbol I (1r i 2n)
 • Futbol II (3r i 4t)
 • Futbol III (5è i 6è)
 • Informàtica (2 grups: INF i PRI)
 • Mecanografia
 • Zumba kids (P3, P4 i P5)
 • Yoga Educa ( 1r, 2n i 3r)
 • Robòtica (3r, 4t, 5è i 6è).