Aquest programa es una estratègia per fomentar la convivència escolar i prevenir l’assetjament escolar al centre. Implica  tota la comunitat educativa i s’orienta a millorar la integració escolar i treballar per una escola inclusiva i no violenta. Està dirigit a la millora o modificació del clima i la cultura del centre respecte a la convivència, el conflicte i la violència. Es basa en la tutorització emocional entre iguals, en el respecte, l’empatia i el compromís. S’implementa entre alumnes de P3 i P5 a infantil i alumnes de tercer i cinquè a primària. Hi participen equips investigadors de diferents universitats, entre aquestes la UB (Universitat de Barcelona). Vam iniciar la implementació d’aquest programa el curs 2017-18 tant a l’etapa d’infantil com de primària, esdevenint pioneres tant a la demarcació de Lleida com a la nostra ciutat.