COMUNITAT EDUCATIVA

Alumnat

L’escola Mont-roig compta amb alumnes d’entre 3 i 12 anys distribuits en nivells educatius d’infantil i primària. En l’actualitat tenim una línea (una clase per curs)  a l’Educació Infantil i Cicle Inicial i dues a Cicle Mitjà i Cicle Superior.

Aquest curs tenim un total de 328 infants.

(foto d’alumnes)

Personal del centre

Aquest curs comptem amb una plantilla de 27 professionals (21 llocs de treball corresponents a mestres, ocupats per 26 professionals a causa de les reduccions de jornada, doncs 3 mestres es troben en aquesta situació i, a  més a més, disposem de dues places a ½ jornada, una  d’Educació Infantil i una altra d’Aula d’Acollida. Comptem també amb una Tècnica d’Educació Infantil i una Educadora d’EES que juntament amb una altra mestra d’EES conformen la SIEI (Suport inclusiu a l’escolarització compartida) del centre i dues AEE  amb diferent dedicació horària. També rebem el suport de professionals externs (EAP, CREDA,CDIAP, CREEDTIC, CSMIJ, TS).

(Foto reunió treball profes)

Famílies

Un dels objectius principals del centre és aconseguir una implicació de les famílies que permeti avançar en la implementació de  mesures de millora de la convivència, i ajudi a desenvolupar  propostes i actuacions que fomentin un bon clima escolar i un bon aprenentatge. Amb la signatura de la Carta de compromís educatiu entre el centre i les famílies, ambdues parts s’avenen a treballar en benefici d’aquest objectiu. La implementació de la figura dels delegats i delegades d’aula ens ha d’ajudar a assolir els nostres objectius.

Foto reunió conjunta pati  famílies-profes (aula de música)