Projecte Educatiu

PRINCIPIS PEDAGÒGICS

La nostra és una Escola propera i familiar, amb tots els avantatges que això comporta de coneixement personal de tots els que en formem part, i de comunicació propera entre mestres, famílies i alumnes. La participació dels pares en el projecte global d’escola és possible i desitjat. Fem moltes activitats amb la participació de pares, així com entre alumnes de diferents edats, la qual cosa afavoreix un aprenentatge mutu. Tots formem part de l’Escola i compartim el Projecte Educatiu.El nostre equip de mestres és estable i cohesionat, amb iniciativa i il·lusió davant de nous projectes i en constant renovació pedagògica.Ens definim com una escola catalana, oberta,progressista i innovadora.

PROJECTE EDUCATIU ESCOLA ATENEU. (En revisió)

CARTA DE COMPROMÍS 

NORMES DE FUNCIONAMENT DE CENTRES (En revisió)

PROJECTE LINGÜÍSTIC

Fem un seguiment dels exalumnes que ens permet qüestionar, si cal, la nostra pràctica pedagògica per tal de millorar-la.
Volem que els nostres alumnes vinguin contents a l’escola, que els agradi aprendre, que s’emocionin experimentant, observant, aprenent… i que tinguin ganes de comprometre’s i de ser part activa del seu aprenentatge. La nostra manera de propiciar aprenentatge genera emocions, perquè els infants són els protagonistes del seu procés d’aprenentatge.Tenim en compte l’infant en tota la seva singularitat, personal i familiar. Ajudem a desenvolupar en cada alumne els aspectes en els quals té més talent, valorant les potencialitats de cadascú i generant una bona autoestima. Garantim l’èxit educatiu desenvolupant les intel·ligències múltiples de cada alumne.
Valorem la diversitat per la riquesa que aporta, i perquè estimula la participació de tots i afavoreix la convivència coeducativa dels alumnes.
La nostra és una proposta d’educació global que pretén:· Acollir, integrar i fer el seguiment dels nostres alumnes.
· Oferir un ensenyament de qualitat que respecti les característiques personals de cada infant.
· Donar les eines necessàries per potenciar el desenvolupament personal i intel·lectual.
· Desvetllar la curiositat i l’interès per l’estudi i l’aprenentatge en un ambient de respecte.
· Estimular la capacitat de recerca.
· Emocionar.
· Promoure l’apropament i el respecte a la natura i l’entorn.
· Fomentar els hàbits personals, d’autonomia, convivència i treball.
· Recollir els interessos i els suggeriments dels infants i fomentar la seva participació en la construcció del seu aprenentatge i creixement.
· Facilitar la participació dels alumnes i dels pares en el “fer escola”.
COM TREBALLEM?A l’Escola tenim en compte, per davant de tot, la realitat de l’alumne. Procurem que l’alumne experimenti les coses per conèixer-les. Treballem els sentits i el raonament com a base del coneixement.A l’Escola potenciem la iniciativa i les particularitats de cada individu. La necessitat d’adaptar els mètodes d’ensenyament a les característiques individuals dels alumnes ens porta a atendre la diversitat mitjançant l’ensenyament personalitzat, i a oferir diverses formes metodològiques per mitjà de les quals cada alumne pugui aprendre. L’alumne és un ésser actiu i l’Escola afavoreix la participació.

Fomentem el sentit de la responsabilitat i la relació humana entre els alumnes i els mestres.

A l’hora de concretar la metodologia que cal seguir en les diferents àrees d’aprenentatge, tenim presents dos aspectes fonamentals:
· El moment evolutiu en el qual es troba l’alumne.
· El conjunt de coneixements previs.

La metodologia de la nostra Escola té en compte l’organització dels aprenentatges de manera globalitzada. Vetllem perquè l’aprenentatge sigui significatiu i procurem que l’alumne tingui una actitud favorable que li possibiliti relacionar el que aprèn amb el que sap. Les activitats educatives tenen com a finalitat promoure el creixement personal de l’alumne.

Creiem que el significat es construeix comunitàriament. Per això treballem en comunitats de recerca i en grups cooperatius.

Els criteris d’organització de l’alumnat a la nostra Escola parteixen de considerar que cada alumne té les seves particularitats, el seu propi ritme d’aprenentatge i unes capacitats a desenvolupar. Treballem en grups reduïts per tal d’oferir una atenció més personalitzada: tallers de lectura, d’ escriptura, de matemàtiques, de ciència, racons, plàstica i anglès.