Sonaescola

Taller d’Orff amb professors de l’EMMI

Aquest projecte consisteix en la dotació d’una hora setmanal per grup-classe d’un professor de l’Escola Municipal de Música d’Igualada (EMMI), per tal de treballar amb els alumnes de l’Escola.

L’Ateneu va sol·licitar l’activitat “Taller d’Orff” pel que comporta de treball col·lectiu i amb un material que ja teníem a l’aula de música: els instruments Orff.

El treball es fa a Cicle Superior, de manera que els alumnes en gaudeixen durant dos cursos. Es fa en grup partit a l’hora de música i més concretament durant l’estudi de la flauta de bec.

Per la festa de Nadal s’ofereix una mostra del treball, i a final del mes de maig l’EMMI organitza els concerts SonaEscola i convida els pares dels alumnes a veure el treball fet pels seus fills, així com el que han fet altres escoles amb altres instruments..