Educació emocional

L’Educació emocional és un procés educatiu permanent que potencia el desenvolupament de les competències emocionals amb l’objectiu de capacitar als alumnes pels diferents reptes de la vida. A l’Escola de l’Ateneu ajudem a que l’infant conegui les pròpies emocions, per poder-les regular i gestionar de forma autònoma. Creiem que si aconseguim que l’infant sigui capaç de gestionar les pròpies emocions serà intel·ligent emocionalment i podrà adoptar una visió positiva davant la vida.

Iniciem aquest treball a l’Educació Infantil, a partir del programa “Sentir i pensar” per tal de poder treballar les emocions a partir de contes, de jocs, de cançons i amb dinàmiques diferents, amb les quals aprenen, vivencien i es plantegen conflictes, emocions…
És en el dia a dia a l’aula que propiciem moments perquè els infants es coneguin, se sentin segurs, descobreixin les seves capacitats, expressin les seves emocions, superin les seves pors, coneguin els altres, empatitzin amb els companys, reafirmin el sentiment de pertinença al grup, resolguin conflictes….

No sempre ens cal partir d’activitats degudament estructurades sinó que a partir dels petits conflictes que poden sorgir en el grup podem treballar les emocions i, conjuntament, trobar-ne la solució i poder avançar un pas més, doncs entenem el conflicte com una oportunitat per créixer.