Ciència i experimentació

 • El Projecte de Descoberta  és una manera  pràctica, didàctica i divertida d’iniciar l’infant en l’aprenentatge de les ciències #STEAM

  Aquest projecte pretén desenvolupar  un seguit de capacitats importants a la nostra vida (cognitives, motrius, d’equilibri personal, de relació i d’inserció social) partint dels  coneixements previs i del nivell de desenvolupament de cada infant.

  Per mitjà d’activitats diferents i variades, es pretén:

   

  · Ampliar i diversificar la curiositat de l’infant, desenvolupar la seva imaginació i l’esperit crític afavorint la consecució de la seva autonomia.

  · Adquirir i interioritzar procediments que l’ajudin a obtenir informació.

  · Crear investigadors del seu propi aprenentatge (observant, descrivint, formulant hipòtesis, comprovant, etc.).

   

  · Utilitzar la imaginació per descobrir tots els fenòmens físics i naturals que l’envolten.

  · Aprendre a pensar i a crear per ells mateixos, donant resposta científica o simbòlica a tot allò que experimenten.

   

  · Tenir ganes de conèixer, saber i intercanviar experiències i opinions viscudes amb altres companys.

   

  · Ser conscients del seu progrés.

   

  · Saber treure conclusions de les seves experiències i aplicar-les a noves situacions.

  El projecte s’inclou fonamentalment dins l’àrea de “Descoberta de l’entorn”i “Coneixement de l’entorn” i globalitza amb les àrees “Descoberta d’un mateix” i “Comunicació i llenguatges”.