Educació visual i plàstica

L’àrea d’Educació Artística a l’Escola pretén desenvolupar en les nenes i els nens la percepció i l’expressió estètica amb l’objectiu que adquireixin una formació que els permeti comprendre els mons artístics i culturals, i de manera molt especial els del seu entorn més proper i els d’altres pobles, i participar-hi. Les sessions es realitzen en grup partit o amb dos mestres a l’aula.
L’Educació Visual i Plàstica també té una gran rellevància des de la perspectiva social i cultural, ja que les manifestacions artístiques no tan sols són generadores d’espais de coneixement sinó també d’espais d’experiència dins l’entorn proper (centre escolar, barri, poble, ciutat, etc.) i de diàleg amb d’altres manifestacions artístiques i culturals del món.