Espais d’aprenentatge

Els espais de l’Escola

L’equip de mestres de l’Escola de l’Ateneu, conscients que els nostres alumnes no son els mateixos que fa uns anys i que la manera d’entendre i viure l’educació és canviant, fa temps vàrem iniciar un procés de recerca, de reflexió, d’autoavaluació de la nostra tasca… que ens ha conduït a una nova manera de concebre i organitzar l’espai en el qual té lloc l’aprenentatge i ens ha portat a tenir una altra mirada vers el procés d’aprenentatge i els infants. 

Quan hom pensa en canvis, en millores, en reptes… no pot pretendre capgirar la “manera de fer”. És necessari dedicar temps a conèixer els nostres alumnes, les seves necessitats, els seus interessos, els seus talents i marcar-se petits objectius, reals i assolibles.Amb aquestes premisses, ja fa uns anys, vam decidir iniciar aquesta innovació començant pels petits de l’Escola, els infants del 2n cicle d’Educació Infantil.   

Després d’un temps de recerca i reflexió, vàrem redistribuir els espais per tal d’afavorir que alumnes de diferents edats interactuessin, tot compartint interessos i processos d’aprenentatge. Vàrem crear propostes engrescadores i motivadores en les que els infants són protagonistes i poden anar fent el seu propi autoaprenentatge. La Caseta, l’Atelier, el Jardí, l’Entarimat i l’Espai exterior són els espais on s’ubiquen les diferents propostes que poden anar desde la Música a l’experimentació, passant per l’art, l’expressió, el joc simbòlic, la psicomotricitat, la lectoescriptura o la matemàtica.

Unes propostes amb un ambient tranquil i relaxat, ja que l’infant té assegurat que en podrà gaudir i, fins i tot, tornar a realitzar les propostes que més l’interessen.Mirant la trajectòria d’aquesta nova organització valorem molt positivament aquestes innovacions, tant a nivell pedagògic com organitzatiu i metodològic, i considerem que els nostres alumnes gaudeixen del seu procés d’aprenentatge i en són el protagonistes.

I gràcies  a aquesta valoració tan positiva per part de tots els membres de la comunitat educativa (mestres, alumnes i famílies) no va ser difícil continuar aquesta metodologia a la resta de cicles de l’Escola. Gradualment, hem anat implementant la dinàmica dels espais d’aprenentatge a l’etapa de Primària de l’Escola.A cada cicle s’han tingut en compte les necessitats dels alumnes, per tal de proporcionar-los propostes provocadores que els engresquin i aportin aprenentatges significatius.Els infants de 6 i 7 anys compten amb l’Espai Creatiu, el de Construcció, la Botigueta/ restaurant, l’Espai Matemàtic i l’Espai de les Lletres. A Cicle mitjà els infants gaudeixen de l’Espai Literari, l’Espai Matemàtic, i els Espais Científics.I continuant amb aquesta metodologia, el curs passat ho vam engegar a Cicle Superior unes propostes molt interessants en els diferents espais d’aprenentatge: Matemàtic, Lingüístic, al Laboratori, l’Espai Tecnològic, de Ciències naturals i socials, a l’Espai Creatiu i l’Espai Cap Endins (de reflexió i coneixement d’un mateix).

La relació i la interacció entre els companys de cicle és molt gratificant i vivim situacions on el companyerisme, el respecte i l’empatia  són presents.Oferim als alumnes la possibilitat d’escollir l’espai al qual volen assistir, convidant-los a passar per tots els espais.  Segons el seu interès decideixen a on anar i què fer, potenciant la seva autonomia i fomentant la creativitat, donant llibertat a les seves idees i projectes, mitjançant propostes no dirigides.

Aquesta nova organització dels espais ens permet potenciar tot un seguit d’hàbits personals i socials, com esperar el torn, fer un ús correcte dels espais i del material, així com col·laborar en la seva endreça, acceptació de les propostes dels companys, treball en equip, adaptar-se als canvis… Tots aquests aspectes ajuden a cada infant a centrar-se en allò que en aquell moment li proporciona un aprenentatge més significatiu i gratificant.

El nostre paper d’observadors, amb una mirada i un acompanyament conscient, juntament amb el què ens ha aportat aquesta nova dinàmica d’espais, afavoreix que els infants se sentin segurs i puguin avançar i créixer feliços.Entenem aquests canvis com un procés viu on cal avaluar, modificar i madurar la nostra tasca diària, per tal de treure’n el màxim profit, una feina que també ha estat molt enriquidora per l’equip de mestres.

 A l’Escola de l’Ateneu ens emocionem aprenent!!!