Projectes europeus

Els programes Comenius i Erasmus tenen per objectiu potenciar l’aprenentatge de llengües estrangeres entre l’alumnat i el personal educatiu, així com impulsar la millora dels enfocaments pedagògics i de la gestió escolar. Aquests programes reforcen la dimensió europea en el camp de l’educació i promouen la cooperació i la mobilitat entre diferents centres educatius.
L’Escola valora molt positivament el fet de participar en aquests programes, i per aquesta raó hi participa de manera regular.
Ha participat en el Comenius “Diari 100″ ( 1992- 2002) i en els Erasmus  ” See the Sea” ( 2008-2011) i “Creative Minds” ( 2016-2020). Hem  treballat conjuntament amb escoles del Regne Unit, de Grècia, d’Itàlia, de Polònia, de Bèlgica, Túrquia,Portugal, Àustria, i  Alemània.