Projecte rius

El Projecte Rius un projecte de treball voluntari

El Projecte Rius és un projecte d’educació ambiental que té com a objectiu la conservació i la millora dels nostres rius, afavorint l’apropament de les persones al nostre entorn natural.
Partint de la idea que per respectar cal conèixer, l’Associació Hàbitats ha promogut una forma de treball voluntari encaminat a la millora del medi ambient. Aquesta idea ha pres forma en el Projecte Rius.
La participació en aquest projecte fa possible educar els nostres alumnes en el servei a la societat i en el respecte i l’apropament a l’entorn natural més proper.

Accés a la web del Projecte Rius