Personal de l’escola

L’equip humà de l’Escola Ateneu és un equip compromès i il·lusionat amb el projecte educatiu del centre. N’és, sense cap mena de dubte, un dels valors clau. El projecte no s’entén sense les persones. Cadascú és part d’un tot que és l’Escola. Tots els àmbits professionals que hi conviuen (docents, administració, manteniment, neteja i monitoratge) amb el seu tracte cordial, respectuós, positiu i educat, esdevenen models per als nostres alumnes.

La formació de l’equip és clau per a una Escola que vetlla per l’excel·lència i la millora contínua. La reflexió, els projectes de treball i la innovació són els eixos que marquen les línies mestres i dibuixen el Pla Estratègic de Centre.