Pla català de l’esport

El Pla Català de l’Esport pretén posar a l’abast de tots  la pràctica d’activitats físiques i esportives  i  contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants.

El Pla es basa en una sèrie d’actuacions, entre les quals podem destacar les següents:

-Creació de les Associacions Esportives Escolars als centres educatius, amb la participació activa dels alumnes de secundària i de la resta de la comunitat educativa (equip directiu i AMPA), així com d’exalumnes o d’altres persones o entitats del barri.
-Coordinació de les activitats, per mitjà d’un professor/a del centre educatiu, principalment d’Educació Física.
-Col·laboració entre el centre educatiu, l’Ajuntament i el Consell Esportiu corresponent.
-Dinamització per part dels líders del centre educatiu o del barri.
-Oferta d’activitats físiques i esportives que responguin als interessos i demandes canviants dels nois i de les noies.