Reforç escolar

impliquemnos

L’Escola JM Madorell i l’AMPA ofereixen un espai de suport escolar a determinats alumnes de primària, on es poden fer els deures, resoldre dubtes, reforçar i/o ampliar coneixements, segons la necessitat de cada alumne i amb la coordinació de la tutora de l’alumne. L’objectiu principal és millorar els resultats acadèmics.
Aquest curs reduirem el nombre d’alumnes per grup per poder arribar millor a les necessitats de cada alumne, per això farem grups de 3 o 4 alumnes.
Les famílies han de vetllar perquè els alumnes facin el possible per treure el màxim profit d’aquest reforç. Si es valora que l’alumne no mostra prou interès a les classes, s’assignarà la seva plaça a un altre alumne.
Alumnes als qui va dirigit: A un nombre reduït d’alumnes designats per la Junta d’Avaluació de l’escola.
Nombre d’alumnes per grup: entre 3 i 4 alumnes.
Horari: 2 hores setmanals.
Preu: 35 euros mensuals i 20 euros de matrícula.
Professionals que imparteixen el reforç: Associació Impliquem-nos.