Projectes

Hort escolar ecològic

…Amb l’hort escolar es pretén motivar i responsabilitzar als alumnes partint dels seus interessos fent servir eines suggestives i atraients, així com possibilitar-los el domini de tècniques instrumentals i estratègies que possibilitin una participació activa, crítica i creativa…

FILOSOFIA 3/18

…concreta el desig general d’ensenyar a pensar i pretén desenvolupar les habilitats cognitives dels estudiants, tot ajudant-los a comprendre les matèries d’estudi, a fer-los més conscients de la riquesa del bagatge intel·lectual heretat i a preparar-los en la raonabilitat per a la participació en un món democràtic…

Biblioteca PuntEdu

…Per tal que l’alumnat es formi com a persona autònoma, crítica i constructora del seu propi coneixement a través de la cerca, la investigació i el treball en diferents fonts d’informació, i promoure l’hàbit lector…

Pla Català de l’Esport

…emprar aquestes pràctiques per a la difusió i educació en valors i per a l’adquisició d’hàbits saludables.

Escola sostenible

…conscienciar als nostres alumnes de la importància de dur una vida sostenible…