Lectura

segell_directoriblogs_transparent_300x314

En què consisteix?

El projecte té per objectiu potenciar la biblioteca escolar “puntedu” com un espai de recursos on poder trobar tot tipus d’informació en diferents tipus de suport a l’abast de l’alumnat, del professorat i de la comunitat educativa, prioritzar el seu ús com a espai d’aprenentatge en el desenvolupament de les diferents àrees curriculars, per tal que l’alumnat es formi com a persona autònoma, crítica i constructora del seu propi coneixement a través de la cerca, la investigació i el treball en diferents fonts d’informació, i promoure l’hàbit lector.

 

Activitats

 • Llegim i gaudim: cada dia dediquem un espai de temps a lectura amb l’objectiu de gaudir amb ella. Mestres i alumnes s’endinsen en el món literari segons els interessos d’un mateix/a.
 • Apadrinament lector: alumnes de 6è apadrinen a un nen/a de 1r. Setmanalment comparteixen una sessió i s’ajuden en la lectura.
 • Llegim contes: alumnes de 2n setmanalment, van a les aules d’Educació Infantil i llegeixen un conte que prèviament s’han preparat a casa amb l’ajuda de la família.
 • Lectura diària: les famílies agafen el compromís de dediciar un temps a llegir a casa conjuntament amb els seus fills/es.
 • Les maletes viatgeres: cada cap de setmana, les maletes viatgeres van a les diferents cases dels alumnes d’Educació Infantil.
 • L’Enigma: per aconseguir tots els cromos, cal resoldre els enigmes.
 • Bibliopati: a l’hora de l’esbarjo, s’ofereix la possibilitat de gaudir d’aquest espai.
 • Préstec de llibres: catàleg on line i amb possibilitat de préstec.
 • Conte on line: alumnes del nostre centre creen un conte conjuntament amb una altra escola de la nostra zona educativa a través d’internet.
 • Formació d’usuaris: activitats encaminades a ajudar als alumnes a ser autònoms en qualsevol biblioteca pública.
 • Dinamització d’activitats.
 • Cerca d’informació i tractament.
 • Presentació de novetats.
 • Visites d’autors.
 • Punts lliures d’intercanvi de llibres.