Apadrinament lector

En què consisteix?

L’apadrinament lector és una activitat cooperativa que es realitza en parelles formades per alumnes de sisè que fan de padrins de lectura i els alumnes de primer de primària que fan de fillols. El fet de ser padrí de lectura representa que l’alumne padrí adquireix el compromís principal de vetllar per l’aprenentatge lector del seu fillol.

L’ajuda a aprendre a llegir, alhora que mira d’encomanar-li el gust per la lectura tot engrescant-lo a llegir.

Objectius:

  • Potenciar els aprenentatges per part de tots els participants (padrins i fillols)
  • Crear contextos significatius d’aprenentatge (llegeixo perquè algú m’entengui, llegeixo per algú que li interessa escoltar-me).
  • Establir lligams afectius entre padrins i fillols al voltant de la lectura.
  • Generar una experiència positiva i plaent de lectura aplicant diverses estratègies lectores.
  • Educar en la responsabilitat i el compromís.
  • Ampliar els espais de comunicació oral entre els infants en la llengua vehicular del centre.

Competències bàsiques implicades:

  • Comunicació Llingüística.
  • Aprendre a aprendre
  • Autonomia i iniciativa personal
  • Aprendre a conviure

FUNCIONAMENT

Es constitueixen parelles entre alumnes de 6è i de 1r (padrins i fillols).

Setmanalment els alumnes de 6è van a buscar els fillols, s’aparellen (cadascú amb el seu fillol/a) i comencen la lectura proposada per aquest.

Es responsabilitat del padrí seleccionar les lectures adequades (amb l’assessorament que calgui). En acabar la sessió, els padrins, han d’omplir el quadernet de seguiment del projecte.

 

La primera sessió es fa conjuntament amb l’alumnat de les classes i mestres implicades. S’informa dels objectius de l’activitat i del funcionament general.

Es fa la proposta de parelles (cada infant de 1r. s’asseu amb el seu padrí).

S’acaba la sessió amb la signatura de cada parella d’un contracte on es comprometen a treballar junts, ajudant-se en tot el necessari.

A l’última sessió, els alumnes de 6è se’ls lliura un diploma acreditant-los com a padrins/nes lectors.