Calendari del curs

Inici de curs:

12 de setembre de 2018

Vacances:

Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019  (ambdós inclosos)

Del 13 d’abril al 22 d’abril de 2019 (ambdós inclosos)

A partir del 22 de juny de 2019

Dies festius de lliure disposició:

Divendres 2 de novembre de 2018 (Pont Tots Sants)

Divendres 7 de desembre de 2018 (Pont Puríssima)

Dilluns 4 de febrer de 2019 (Candelera)

Dilluns 4 de març de 2019 (Carnestoltes)

Festes locals:

2a Pasqua: dilluns 10 de juny de 2019

Jornada intensiva:

21 de desembre de 2018 i del 10 al 21 de juny de  2019 (ambdós inclosos)

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12:30 h i de 15:00 a 16:30 h per a tots els alumnes del centre. El dia 21 de desembre de 2018 i a partir del 10 de juny de 2019 es realitza horari compactat de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:30h.)

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels tres primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.