Calendari del curs

Inici de curs:

12 de setembre de 2019

Vacances:

Del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020  (ambdós inclosos)

Del 4 al 13 d’abril de 2019 (ambdós inclosos)

A partir del 8 de juny de 2020

Dies festius de lliure disposició:

Dilluns 4 de novembre de 2019

Dilluns 24 de febrer de 2020

Dilluns 4 de maig de 2020

Festes locals:

Festa Major: dilluns 30 de setembre de 2019
2a Pasqua: dilluns 1 de juny de 2020

Jornada intensiva:

20 de desembre de 2019 i del 8 al 19 de juny de  2020 (ambdós inclosos)

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12:30 h i de 15:00 a 16:30 h per a tots els alumnes del centre. El dia 20 de desembre de 2019 i a partir de l’1 de juny de 2020 es realitza horari compactat de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:30h.)

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels tres primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.