Projecte Educatiu

Hem recollit en aquesta infografia, de forma esquemàtica, el Projecte Educatiu de la nostra escola.

El Model Pedagògic explica com treballem a l’aula i els Àmbits d’Aprenentatge són els diferents coneixements que adquireixen els nostres alumnes. També considerem important ressaltar el treball col·laboratiu i la feina que fa l’AFA.

Esperem que aquesta informació serveixi per entendre millor la feina que fem a l’escola, en la que intervenen directament els vostres fills i filles amb l’equip docent i on les famílies també teniu un paper important.