Punts lliures d’intercanvi de llibres

El punt lliure d’intercanvi de llibres, és una activitat  per fomentar l’hàbit lector en els nens i les nenes.

Els punts d’intercanvi es situen a les entrades de primària a les escales del porxo i a l’entrada de la porta d’acollida. Allà hi ha les normes de funcionament.

Tots els llibres estaran identificats amb el distintiu propi de l’activitat.

imagen2

Aquells/es alumnes que vulguin podran agafar un llibre per portar-lo a casa. Un cop llegit, l’hauran de retornar al seu lloc, amb l’opció d’agafar-ne un altre.

Els infants poden col·laborar en aquesta experiència portant llibres de casa, però tenint en compte que ja no seran de la seva propietat, sinó que quedaran a disposició de futurs lectors.

Esperem que amb aquesta activitat, s’endinsin més en l’apassionant món de la lectura.