Mecanografia

Cada dia que passa i en tots els àmbits, aprendre mecanografia adquireix més importància, ja que poc o molt, avui en dia s’ha d’escriure a diari amb ordinador, ja sigui de sobretaula o portàtil i l’estudi i aprenentatge de la mecanografia passa a ésser una matèria indispensable per les nenes i nens en edat escolar. A més a més, aprendre correctament mecanografia és útil al llarg de la vida de qualsevol alumne i en qualsevol activitat que realitzi.
Durant les primeres hores es treballa tant el desplaçament correcte dels dits pel teclat sense baixar la vista com la memorització del mateix. A partir d’aquí ja comencem a treballar la velocitat buscant un equilibri entre pulsacions i faltes

Objectius

– Aprendre a utilitzar el teclat
– Arribar a un mínim de 250 ppm
– Aprendre a treballar amb documents propis d’oficines i de gestió d’empreses (cartes comercials, instàncies…)