#aquíproubulling

El curs 17/18, l’escola va ser seleccionada per implantar el programa d’innovació educativa #aquíproubulling.

El programa posa a l’abast dels centres la formació, estratègies i recursos necessaris per elaborar un projecte de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament amb la participació de tota la comunitat escolar, especialment de l’alumnat qui actuarà com observador i agent actiu i compromès en la lluita contra l’assetjament alhora que adquireix les actituds i els valors propis de la competència social i ciutadana.

  • Implicar la comunitat escolar davant els casos d’assetjament.
  • Potenciar el compromís actiu de l’alumnat en la prevenció i detecció dels casos d’assetjament.
  • Fomentar la gestió positiva dels conflictes.
  • Contribuir al desenvolupament personal i social de l’alumnat.

 

Els equips X la convivència

Atès que les situacions d’assetjament, tot i que puguin donar-se a l’educació primària, tenen major prevalença a la secundària, el programa #aquiproubullying a primària vol incidir especialment en reforçar els valors convivencials com a eines per prevenir possibles situacions d’assetjament. En aquest sentit, els Equips X la convivència tenen com a finalitat detectar i aturar aquelles accions que dificultin les relacions entre iguals i malmetin la convivència i promoure tant estratègies de gestió positiva dels conflictes com mesures restauratives de tal manera no arribin a donar-se situacions d’assetjament.

Les funcions dels Equips X la convivència són:

  • observar i detectar situacions que trenquen la convivència i enregistrar-les
  • estar atents a companys que necessitin ajuda perquè se sentin insegurs, exclosos, amenaçats o agredits
  • analitzar les situacions conflictives i fer propostes d’intervenció.