Reunions informatives curs 2020-21

Arrel de la pandèmia COVID19 i atès que les famílies no podeu entrar al centre escolar, les reunions es faran de manera
telemàtica mitjançant videoconferència Google Meet.
Recordeu que és molt important la vostra assistència per tota la informació que s’hi dona des de la tutoria.

Reunions informatives d’inici de curs:

Curs                       Data                      Hora 

P3A/B/C              20/10/2020              17:30h

P4A/B/C               8/10/2020               17:30h

P5A/B/C               8/10/2020               17:30h

1rA/B                    5/10/2020               17:30h

2nA/B                   5/10/2020               17:30h

3rA/B                    7/10/2020               17:30h

4tA/B                   13/10/2020               17:30h

5èA/B                   6/10/2020                17:30h

6èA/B                   6/10/2020                17:30h