Projectes i Ambients a Ed. Infantil

La metodologia de treball als cursos d’Educació Infantil P-3, P-4 i P-5  es fonamenta en el treball per Projectes i els  Ambients.

-El treball per Projectes es realitza a partir del nom de la classe, dels racons, del projecte interdisciplinari d’escola, de la descoberta de l’entorn natural, de l’experimentació, . . . . poc a poc els alumnes van, mitjançant  l’observació directa i la participació activa,  desenvolupant les  capacitats i els  aprenentatges  d’una manera propera i vivencial.

-Els Ambients entesos com a espais d’aprenentatge, de relació i de comunicació del infants,  pensats perquè puguin ser els protagonistes i construir el seu propi aprenentatge de manera activa, lliure i creativa a partir del joc com a  mitjà educatiu que afavoreix  l’aprenentatge i el coneixement.

S’organitzen en agrupaments intercicle, amb materials preferentment naturals o de reciclatge que estimulen la sensibilitat i la imaginació dels infants i que a partir del joc i del propi  interès, ajuden a desenvolupar les capacitats de manera lúdica i motivadora.

Aquests es realitzen de joc lliure i joc simbòlic, de plàstica i de psicomotricitat. 

Des de fa vuit anys som escola pionera en aquest tipus de metodologia al nostre municipi amb uns resultats i una valoració molt positiva de la seva aplicació.

Durant el curs 2020-2021 aquest projecte ha estat reconegut com a Projecte d’Innovació Pedagògica pel Departament d’Educació.

Per saber-ne més de com realitzem els ambients podeu veure la següent presentació