Llengües estrangeres

 

Des de fa anys  la nostra escola  dóna molta importància a l’aprenentatge de les llengües estrangeres: anglès i francès.

 

FRANCÈSResultat d'imatges de Français

Aquesta àrea s’imparteix  com a segona llengua estrangera al Cicle Superior de Primària (5è i 6è). Aquest aprenentatge d’iniciació al francès es valora molt positivament  des de l’Institut de Sant Just on també els alumnes que ho desitgin tindran l’opció quan facin l’ESO de seguir estudiant aquesta llengua.

 

ANGLÈS

Es  comença des d’ Ed. Infantil 3 anys i té presència al llarg de tota l’escolaritat en diferents àmbits i moments de la vida escolar de l’alumne;  a l’aula,  al menjador, com activitat extraescolar, en participació de programes televisius i plataformes d’internet a nivell europeu, etc.

El bon nivell d’ anglès que assoleixen els nostres alumnes en acabar l’educació Primària queda reflectit en el resultat de les Competències Bàsiques. 

 

Iniciem l’Anglès des d’Infantil 3 anys Resultat d'imatges de CLIL

Els nens i nenes d’Infantil 3 anys s’ inicien en l’expressió oral en anglès a partir de sessions basades en jocs orals, cançons, contes, rutines diàries, etc. El continuen de manera progressiva durant tota l’etapa d’Educació Infantil.  

 

Sharing to learn (Compartir per aprendre)Resultat d'imatges de sharing to learn

Es tracta d’una experiència d’aprenentatge compartit, que afavoreix la construcció progressiva de la competència lingüística en anglès de l’alumnat d’Infantil 4 anys i 1r de Primària. Setmanalment, alumnes de cursos superiors de l’American School of Barcelona i de l’Institut de Sant Just Desvern donen suport oral a l’aula i així potenciar l’expressió i comprensió oral en anglès dels alumnes a partir de diferents activitats.

 

Resultat d'imatges de english day sant justEnglish Day

El alumnes de 6è participen en l’activitat “English Day” juntament amb alumnes d’altres escoles de Sant Just i també amb alumnes de l’Institut, fent diferents activitats de treball cooperatiu en llengua anglesa.

 

Etwinning

Projecte consolidat que treballem amb els alumnes de 5è de Primària. Es tracta d’una iniciativa de la Comissió Europea dirigida a promoure l’establiment d’agermanaments escolars i el desenvolupament de projectes de col·laboració entre dos o més centres escolars de països europeus a través d’una plataforma en Internet i l’ús de les TIC fent servir la llengua anglesa com a mitjà de comunicació.

Hem treballat amb escoles de França, de Suècia, de Polònia, Alemanya, Dinamarca, Grècia, Finlàndia, Croàcia, Lituània i, enguany, unes escoles de Túrquia, Rumania, Portugal, Azerbaijan, Albania i Macedònia.

Per quart any consecutiu hem rebut el Segell de Qualitat Nacional i Europeu.

 

Projecte AICLE

Apliquem la metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts en Llengua Estrangera) això vol dir impartir continguts d’una àrea, en el nostre cas en anglès com a llengua vehicular. En concret, els alumnes de 5è treballen continguts de Medi Social i els de 6è continguts de Medi Natural.