Acollida

L’acolliment és gestionat per l’AFA de l’escola.

SAM

Servei d’Acolliment al Matí de 7:45h a 9h

SAT

Servei d’Acolliment a la Tarda de 16:30h a 18h.