Activitats extraescolars

Són activitats en horari no lectiu, optatives per les famílies i gestionades per l’AFA o l’Ajuntament. Aquestes activitats estan consensuades amb l’Equip Direcitu i aprovades pel Consell Escolar del Centre.

Aquestes activitats és dueen a terme fòra de l’horari lectiu en les franges horàries següents:

Migdia de 12:30h a 14:30h.

 • Piano
 • Anglès Kids&Us
 • Còmic
 • Lego Robòtica
 • Teatre
 • Jumping Clay
 • Coral
 • Ioga

Tarda de 16:45h a 17:45h.

 • Escultura
 • Iniciació esportiva
 • Fútbol sala
 • Volei
 • Anglès
 • Dibuix i ceràmica
 • Ball modern
 • Taekwondo

Arrel de la pandèmia COVID19, només s’ofereixen les següents activitats extraescolars, que es duen a terme al migdia i en grups estables: 

 • Piano
 • Angles Kids&Us