Comunicació família-escola

Informacions diverses

Les comunicacions generals de l’escola normalment es fan  via correu electrònic.

Per comunicacions més concretes i puntuals,  a l’ Educació Infantil s’utilitza  una petita carpeta que serveix pel dia a dia entre tutora i família o a la inversa i a Primària s’utilitza l’agenda.

El centre disposa també d’aquesta nova pàgina web com espai d’informació, comunicació i difusió de tot el relacionat amb la vida a l’escola: notícies, sortides, fotografies, activitats diverses, etc.

 

Reunions i entrevistes

La comunicació família-escola és fonamental pel bon desenvolupament del procés educatiu de l’infant i es temporalitza de la següent manera:

Alumnes de P-3:

1ª reunió informativa general a finals de juny dels alumnes matriculats a P-3

1 entrevista individual durant els primers dies de setembre amb cada família

1 reunió informativa per tot el grup classe a principis d’octubre

1 entrevista individual, com a mínim,  al llarg del curs

Altres entrevistes individuals al llarg del curs segons necessitats detectades

 

Infantil (P-4/P-5) i Primària:

1 reunió informativa de tot el grup classe a l’inici de curs (finals setembre o principis octubre)

1 entrevista individual, com a mínim, al llarg del curs

Altres entrevistes individuals al llarg del curs segons necessitats detectades

 

Informes d’Avaluació

Informes d’avaluació  per a les famílies:

-Dos informes a Educació Infantil  (febrer i juny)

-Tres  informes a Primària  (desembre, març i juny)