Salut

 

 • Mesures higienico-sanitàries:
  • No portar l’alumne a l’escola en el moment que la família detecti que el nen/a té febre, vòmits, diarrea, o pateix alguna malaltia infecciosa (grip, varicel·la, galteres, conjuntivitis, fongs,….). Si es dona el cas, cal comunicar a l’escola (tutora) el motiu d’absència de l’alumne.
  • En cas d’infeccions parasitàries com poden ser els polls, s’haurà de seguir el tractament mèdic o higiènic complert. Si es detecta a l’escola,  es trucarà a la família que haurà de venir a buscar el seu fill, el més aviat possible, per aplicar-li  el tractament corresponent. L’alumne no  podrà tornar a l’escola fins que estigui totalment  des parasitat .És necessària la màxima col·laboració de les famílies per poder acabar amb aquest problema del qual el centre no n’és responsable.
 • Administració de medicaments

  En cas que l’alumne/a necessiti prendre alguna medicació durant l’horari escolar, caldrà que  feu arribar a la seva tutora, una recepta o un informe del metge on consti el nom i cognoms del nen/a, el nom del medicament i la pauta que s’ha de seguir (moment del dia i quantitat que ha de prendre). Així mateix, també s’haurà de portar un escrit on l’adult responsable de l’alumne autoritzi al personal del centre educatiu perquè li administrin la medicació receptada.(Autorització)

  Al.lèrgies de tot tipus(alimentàries, ambientals. . . .)

  En cas que un alumne/a tingui algun tipus d’al·lèrgia i/o intolerància, cal fer-ho saber el més aviat possible a la seva tutora i a la coordinadora del servei de menjador a través del  full de recollida d’informació per alumnes amb al·lèrgies (document).