Noves Tecnologies

Durant el curs 2018-2019, la nostra escola va ser escollida per portar a terme el projecte TRANSFORMACIÓ GLOBAL. Això implica fer ús de les noves tecnologies en les diferents activitats d’ensenyament-aprenentatge amb l’objectiu de millorar la competència digital de l’alumnat i treballar continguts de manera autònoma, respectant el ritme de cada alumne, així com treballar de manera integrada amb les noves tecnologies els continguts de les diferents àrees.

L’escola té un pla TAC on es marquen les línies d’actuació per fer ús de les noves tecnologies en diferents activitats d’ensenyament-aprenentatge.
L’escola posa a la disposició de l’alumnat diferents recursos: tres aules d’informàtica, armaris mòbils amb ordinadors portàtils i Chromebooks,  tauletes amb un ampli recull d’aplicacions adaptades a cada nivell, kits de robòtica i programació, robots i un panell interactiu mòbil.

Totes les aules estan dotades amb Pissarres Digitals Interactives i ordinador.

Hi ha una Sala d’actes polivalent, que és l’espai del gimnàs amb pantalla, projector i equip de so per portar a terme diferents activitats.

L’escola disposa de dos Entorns Virtuals d’Aprenentatge, que permeten un aprenentatge en línia i col·laboració:

 

Tots aquests recursos permeten treballar des de qualsevol àrea els diferents continguts emprant una metodologia activa, dinàmica i participativa. L’ús de les noves tecnologies permet un aprenentatge cooperatiu, col·laboratiu, treballs de recerca, activitats interactives i potenciar la Gamificació, procés de transformació educativa a
través del qual les experiències d’aprenentatge són viscudes com un joc en diferents àrees amb
jocs com el Kahoot, el Quizizz, jocs interactius, …

 

· Programació i robòtica: Tots els grups d’Infantil i Primària posen en pràctica  la seva imaginació, creativitat i habilitats tecnològiques mitjançant aplicacions per treballar la programació i la seva posada en pràctica amb robots: beeboot, bluebot, zowi i Lego WeDo 2.0., segons cada nivell

 

L’escola en la xarxa

Pàgina web: http://agora.xtec.cat/ceip-montserrat/ On es pot veure tota la informació relacionada amb l’escola: fotografies, notícies, activitats que es realitzen, etc.

Twitter: @MontserratSJust   On trobareu notícies relacionades a l’escola i amb l’educació.      

Blog AFA: Un altre mitjà de comunicació i difusió d’informacions relacionades amb els serveis que gestiona l’AFA és el blog http:// amparrat.blogspot.com

 

Participem a l’EDUHACK: cocreació d’experiències educatives

mSchools EduHack és un procés de cocreació a gran escala que connecta, inspira i capacita a docents a identificar i dissenyar experiències innovadores per a l’aula, el centre i la comunitat escolar integrant l’ús de la tecnologia digital.

Basant-se en la metodologia del Design Thinking, EduHack promou l’aprenentatge basat en projectes i en els reptes del món real, ajudant als docents a preparar els seus alumnes per desenvolupar-se en un present i futur que requereix competències digitals i habilitats creatives, de resolució de problemes i de comunicació i esperit crític.