Noves Tecnologies

La nostra escola pertany al projecte Web2.0. Això implica fer ús de les noves tecnologies en les diferents activitats d’ensenyament-aprenentatge amb l’objectiu de millorar la competència digital de l’alumnat i treballar continguts de manera autònoma, respectant el ritme de cada alumne, així com treballar de manera integrada amb les noves tecnologies els continguts de les diferents àrees.

Infraestructures, recursos i ús i metodologia TAC
  • Aula d’informàtica: Aula amb 25 ordinadors i pissarra digital. Tots els grups utilitzen els ordinadors d’aquesta aula setmanalment on fan servir les diferents aplicacions i programari, integrant els continguts de les diferents àrees curriculars.
  • PDI’s: Totes les aules estan dotades amb Pissarres Digitals Interactives i un ordinador. S’utilitzen diàriament en les diferents àrees. L’ús que es fa d’aquestes és d’acord amb l’objectiu de l’activitat que es porta a terme: explicació, avaluació, realització d’activitats interactives, recerca d’informació complementària, etc.
  • Notebooks: Armari mòbil amb 20 ordinadors portàtils. S’utilitzen com a eina complementària per fer treballs cooperatius que impliquin recerca d’informació, per la realització de treballs en petit grup o individuals, activitats de reforç/ampliació, etc.
  • Tablets: El centre disposa de 26 tablets amb un ampli recull d’aplicacions adaptades a cada nivell. S’utilitzen de manera complementària per reforçar, treballar i ampliar continguts d’una manera atractiva i interactiva respectant el ritme de treball de cada alumne.
  • Moodle (Entorn Virtual d’Aprenentatge): Els alumnes de 4t, 5è i 6è treballen ocasionalment mitjançant aquesta plataforma. És un entorn educatiu virtual que permet un aprenentatge en línia i col·laboració. Moodle: http://agora.xtec.cat/ceip-montserrat/moodle/
  • Sala d’actes polivalent: Espai del gimnàs amb pantalla, projector i equip de so per portar a terme diferents activitats.

Tots aquests recursos permeten treballar des de qualsevol àrea els diferents continguts emprant una metodologia activa, dinàmica i participativa.

L’ús de les noves tecnologies permet un aprenentatge cooperatiu, col·laboratiu,  treballs de recerca, activitats interactives i potenciar la Gamificació, nou procés de transformació educativa a través del qual les experiències d’aprenentatge són viscudes com un joc en diferents àrees amb jocs com el Kahoot, el Quizizz, jocs interactius, …

 

L’escola en la xarxa

Pàgina web: http://agora.xtec.cat/ceip-montserrat/ On es pot veure tota la informació relacionada amb l’escola: fotografies, notícies, activitats que es realitzen, etc.

Blog AMPA: Un altre mitjà de comunicació i difusió d’informacions relacionades amb els serveis que gestiona l’AMPA és el blog http:// amparrat.blogspot.com

 

Participem a l’EDUHACK: cocreació d’experiències educatives

mSchools EduHack és un procés de cocreació a gran escala que connecta, inspira i capacita a docents a identificar i dissenyar experiències innovadores per a l’aula, el centre i la comunitat escolar integrant l’ús de la tecnologia digital.

Basant-se en la metodologia del Design Thinking, EduHack promou l’aprenentatge basat en projectes i en els reptes del món real, ajudant als docents a preparar els seus alumnes per desenvolupar-se en un present i futur que requereix competències digitals i habilitats creatives, de resolució de problemes i de comunicació i esperit crític.