Noves Tecnologies

La nostra escola pertany al projecte TRANSFORMACIÓ GLOBAL. Això implica fer ús de les noves tecnologies en les diferents activitats d’ensenyament-aprenentatge amb l’objectiu de millorar la competència digital de l’alumnat i treballar continguts de manera autònoma, respectant el ritme de cada alumne, així com treballar de manera integrada amb les noves tecnologies els continguts de les diferents àrees.

L’escola té un pla TAC on es marquen les línies d’actuació per fer ús de les noves tecnologies en diferents activitats d’ensenyament-aprenentatge.
L’escola posa a la disposició de l’alumnat diferents recursos: tres aules d’informàtica, armaris mòbils amb ordinadors portàtils i Chromebooks,  tauletes amb un ampli recull d’aplicacions adaptades a cada nivell, kits de robòtica i programació, robots i un panell interactiu mòbil.

Totes les aules estan dotades amb Pissarres Digitals Interactives i ordinador.

Hi ha una Sala d’actes polivalent, que és l’espai del gimnàs amb pantalla, projector i equip de so per portar a terme diferents activitats.

L’escola té el seu propi Moodle (Entorn Virtual d’Aprenentatge), mitjançant el qual els alumnes de 5è i 6è treballen. És un entorn educatiu virtual que permet un aprenentatge en línia i col·laboració.Moodlehttp://agora.xtec.cat/ceip-montserrat/moodle/

Tots aquests recursos permeten treballar des de qualsevol àrea els diferents continguts emprant una metodologia activa, dinàmica i participativa. L’ús de les noves tecnologies permet un aprenentatge cooperatiu, col·laboratiu, treballs de recerca, activitats interactives i potenciar la Gamificació, procés de transformació educativa a
través del qual les experiències d’aprenentatge són viscudes com un joc en diferents àrees amb
jocs com el Kahoot, el Quizizz, jocs interactius, …

 

L’escola en la xarxa

Pàgina web: http://agora.xtec.cat/ceip-montserrat/ On es pot veure tota la informació relacionada amb l’escola: fotografies, notícies, activitats que es realitzen, etc.

Blog AFA: Un altre mitjà de comunicació i difusió d’informacions relacionades amb els serveis que gestiona l’AFA és el blog http:// amparrat.blogspot.com

 

Participem a l’EDUHACK: cocreació d’experiències educatives

mSchools EduHack és un procés de cocreació a gran escala que connecta, inspira i capacita a docents a identificar i dissenyar experiències innovadores per a l’aula, el centre i la comunitat escolar integrant l’ús de la tecnologia digital.

Basant-se en la metodologia del Design Thinking, EduHack promou l’aprenentatge basat en projectes i en els reptes del món real, ajudant als docents a preparar els seus alumnes per desenvolupar-se en un present i futur que requereix competències digitals i habilitats creatives, de resolució de problemes i de comunicació i esperit crític.