Projectes d’Innovació

Els projectes d’innovació pedagògica consisteixen en iniciatives d’un centre educatiu que responen a objectius de millora educativa prèviament fixats en un pla d’acció i que aporten evidències del canvi que ha significat per al centre o centres pel que fa a les competències dels alumnes o a l’organització i gestió.

Les finalitats bàsiques de qualsevol innovació han de ser millorar l’èxit escolar de tot l’alumnat, i promoure l’esforç de tots per aconseguir l’excel·lència educativa i garantir l’equitat. Per veure més informació premeu aquí.

L’escola Montserrat participa en diferents projectes d’innovació pedagògica: