Què volem aconseguir

  • Treballem per oferir als nostres alumnes pràctiques educatives i projectes singulars que afavoreixin els diferents ritmes d’aprenentatge, que respectin i potenciïn les individualitats, alhora que motivin els infants a construir el seu propi aprenentatge i a assolir els aspectes competencials bàsics per la vida.

 

  • Entenem l’escola com un espai de transmissió de valors on s’educa per la llibertat i el compromís, el respecte i la tolerància, la responsabilitat i l’esforç, la diversitat i la solidaritat.

 

  • Confiem també amb la col·laboració de les famílies per realitzar les funcions educatives de manera coherent i complementària i ajudar al desenvolupament emocional, acadèmic i social de tots els alumnes.