Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.Resultat d'imatges de consell escolar

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

 

Membres del Consell Escolar 

 

Directora: Mireya Muñoz

Cap d’Estudis: Toñi Nieto

Representants del sector Professors:

Núria Fores

Ana Muñoz

Lluïsa Oliveras

Carme Pujol

Representants del sector pares i mares d’alumnes

Ivette Molina

Jordi Roca

Ira Peire

Mónica Rodríguez

Sergi Villar

Representant AFA: Désirée Slauka Triler

Representant sector PAS: Rosa Jané

Representant de l’Ajuntament: Just Fosalva

Secretària:Raquel Vilabrú