Socialització de Llibres de text

El Projecte de Socialització i reciclatge dels llibres de text es va iniciar el curs 2007/2008.

Aquest projecte va ser proposat per l’AFA i es porta a terme juntament amb la col·laboració de l’Escola. És un projecte que està aprovat perl Claustre de mestres i pel Consell Escolar .

Els principis en que està basat aquest projecte són:

Igualtat: Assegura que tots els alumnes tinguin les mateixes possibilitats i facilitats d’aprenentatge.

Unitat: Aquest projecte es duu a terme amb la implicació de TOTA la comunitat educativa.

Qualitat: Augment de qualitat dels recursos material a disposició dels alumnes i enriquir el fons bibliogràfic del centre. Imagen relacionada

Solidaritat: Ajudar a les famílies amb diferents situacions difícils.

Economia: Aquest projecte suposa un estalvi, una reducció efectiva del cost de llibres de text i altre material escolar, a més de recuperar el máxim nombre de llibres de cada classe que puguin ser aprofitats el curs següent.

Pedagogia: Aquest projecte és una via per treballar de manera pràctica en l’educació de ls nens i nenes conceptes com el saber compartir, la igualtat, la solidaritat, l’austeritat i la utilització racional dels recursos, el respecte, la responsabilitat davant els materials comunitaris i l’esperit cooperatiu davant de l’incisiu individualisme.

Cooperació: Foment del treball en equip entre l’alumnat, les families, l’equip direcitu i el professorat.