Qui som

  • Som Escola Pública d’una línia amb tendència creixent cap a la segona. Aquest curs 2018-2019 hi ha escolaritzats 6 grups d’Ed. infantil i 10 grups de Primària amb total de 370 alumnes.
  • L’edifici actual va ser inaugurat el mes de febrer del 2009. Actualment està previst la segona fase d’ampliació per acollir la segona línia en la seva totalitat.
  • Com un equip de persones que treballem amb il·lusió, implicació i professionalitat per assolir els objectius del nostre projecte educatiu.
  • La llengua vehicular és el català com a eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe juntament amb el castellà, l’anglès i el francès.
  • El centre garanteix la integració escolar i social de tot l’alumnat.
  • Fomentem l’educació intercultural i coeducació en un marc de diàleg, bona convivència i respecte que ajuda a promoure l’equitat educativa.
  • Escola Innovadora. Certificat d’innovació.
  • Som escola Formadora de futurs mestres.
  • Col·laborem en estudis de Recerca amb la Universitat de Barcelona.
  • Potenciem la Formació contínua dels professionals del centre.