L’escola

Sol2

IDEARI

Una escola catalana,
una escola integradora on…

s’educa per la llibertat i la responsabilitat,
s’educa per la igualtat i la solidaritat,
s’educa per la diversitat i la tolerància,
es fomenta la transmissió de valors, l’esforç i el compromís…

Tots els sectors implicats – mestres alumnes, pares, monitors i serveis educatius – treballem conjuntament per a dur a terme el nostre projecte educatiu de centre.