APADRINEM LES ESCOLES

El Programa es basa en la idea de l’apadrinament d’un element patrimonial per part del centre educatiu, la qual cosa comporta donar-li valor i aprofundir en el seu coneixement des del punt de vista cultural i, alhora, fer que aquest coneixement sigui socialment rellevant, és a dir, que arribi a la pròpia comunitat i a l’entorn de l’escola.

Els projectes d’apadrinament promouen la dimensió significativa, comunicativa, d’acció i de projecció de l’aprenentatge. Aquestes quatre dimensions permeten situar l’alumne com a subjecte actiu del seu aprenentatge, promovent la seva implicació en el territori i la societat a través d’un concepte de ciutadania crítica i responsable.

Els objectius del Programa d’Apadrinem el nostre patrimoni són els següents:

  • Afavorir la implicació de l’alumnat a partir d’una proposta didàctica dissenyada amb els criteris de significativitat, comunicació, acció i projecció del model competencial orientador.
  • Promoure el coneixement del patrimoni més proper al centre educatiu.
  • Projectar el coneixement adquirit per l’alumnat sobre l’element patrimonial a la pròpia comunitat i a l’entorn