Menjador escolar

menjador-escolarlogo-ampa-definitivo-reduit

L’AMPA amb col·laboració de l’Escola, gestiona el Servei de Menjador del centre.

L’empressa ISS Facility Services, assumeix la gestió del servei de cuina, proveïdors i monitoratge.

iss_facility1

 

A l’escola disposem de menjador escolar amb cuina pròpia, al qual s’hi poden acollir tots els nens que ho desitgin.

Hi ha dos torns de dinar :

* 1r torn (a les 12:30h) …… D’educació Infantil a 2on
* 2n torn (a les 13:30h) …… De 3er a 6è de primària
El personal responsable de l’estona de migdia està format per monitors i monitores especialitzats/des i una coordinadora que és, al mateix temps, l’encarregada general del menjador.
Tots els grups estan atesos en tot moment per aquest personal.

A part de garantir una alimentació adequada, el servei de menjador escolar té com a objectiu principal potenciar que els nens i nenes que en fan ús adquireixin uns bons hàbits, tant higiènics com de convivència, d’alimentació i de lleure. Partint d’aquest punt, dividim la intervenció del servei en dos vessants:

* El servei d’alimentació
* El servei d’educació en el temps de lleure (L’estona d’esbarjo un cop han acabat de dinar està dedicada a diferents activitats)

 

INFORMACIÓ ALS PARES I MARES
EDUCACIÓ INFANTIL:

Llibreta viatgera: per als alumnes de P-3. És bidireccional i cada dia va i ve de casa a l’escola. Conté una informació esquemàtica del dinar i de la migdiada.
Mira com he dinat: per als alumnes de P-4 i P-5. És bidireccional i de periodicitat setmanal. Conté un total de 10 items, referits als hàbits higiènics, alimentaris i de participació.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Informe trimestral: per als alumnes de Primària. És unidireccional i de periodicitat trimestral. Presenta un total de 30 ítems separats per àrees i vol informar dels hàbits higiènics i alimentaris i, molt especialment, de l’evolució social, relacional i de convivència de l’alumne, tant en relació als seus companys, com amb els adults. Les famílies el poden retornar, si així ho desitgen, amb els comentaris pertinents.
A començament de cada trimestre, es distribueix a tots els alumnes del menjador, una còpia del menú basal i, a aquells infants que tinguin algun tipus d’al·lèrgia i/o intolerància (justificada amb certificat mèdic) se li repartirà també, a principi de cada trimestre, un menú personalitzat sense els aliments que no pugui menjar.