Menjador escolar

menjador-escolar

L’AFA amb col·laboració de l’Escola, gestiona el Servei de Menjador del centre.

L’empresa Fundació Pere Tarrés, assumeix la gestió del servei de cuina, proveïdors i monitoratge.

 

 

A l’escola disposem de menjador escolar amb cuina pròpia, al qual s’hi poden acollir tots els nens que ho desitgin.

Hi ha dos torns de dinar :

* 1r torn (a les 12:30h) …… D’educació Infantil a 3rA
* 2n torn (a les 13:30h) …… De 3rB a 6è de primària

El personal responsable de l’estona de migdia està format per monitors i monitores especialitzats/des i una coordinadora que és, al mateix temps, l’encarregada general del menjador.

Tots els grups estan atesos en tot moment per aquest personal. A part de garantir una alimentació adequada, el servei de menjador escolar té com a objectiu principal potenciar que els nens i nenes que en fan ús adquireixin uns bons hàbits, tant higiènics com de convivència, d’alimentació i de lleure.

Partint d’aquest punt, dividim la intervenció del servei en dos vessants:
* El servei d’alimentació
* El servei d’educació en el temps de lleure

L’estona d’esbarjo un cop han acabat de dinar està dedicada a diferents activitats.

 

INFORMACIÓ ALS PARES I MARES

EDUCACIÓ INFANTIL: Diari de l’Espai migdia
– Alumnat de P3. És bidireccional i cada dia va i ve de casa a l’escola. Conté una informació esquemàtica del dinar i de la migdiada.

– Alumnat de P4 i P5. És bidireccional i de periodicitat setmanal.

PRIMÀRIA:
– Informe Trimestral: És unidireccional i de periodicitat trimestral.

A començament de cada mes enviarem a les famílies el menú basal per e-mail (com a mesura de protecció al medi ambient) i, a aquells infants que tinguin algun tipus d’al·lèrgia i/o intolerància (justificada amb certificat mèdic) se li enviarà també un menú personalitzat sense els aliments que no pugui menjar.