GEP

El projecte GEP (Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme) és un projecte impulsat pel Departament d’Ensenyament a través de la Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme.

El projecte, en el centre, té com a objectiu fonamental afavorir les actuacions per a la millora de la llengua anglesa, incrementant el temps d’exposició de l’alumne a la llengua anglesa en matèries no lingüístiques, i incorporar activitats AICLE a les programacions. D’aquesta manera es contribueix també al desenvolupament competencial de l’alumne i es fomenta el treball cooperatiu.

Les actuacions previstes són treballar la llengua oral anglesa en les tutories en el nivell de tercer d’ESO i utilitzar l’anglès en matèries no lingüístiques, en concret a les matèries d’Informàtica a quart d’ESO, de Cultura i Valors Ètics a tercer d’ESO, a la matèria d’Emprenedoria a tercer d’ESO i a la matèria de Biologia a segon de batxillerat. Altres actuacions previstes són l’aprofitament de recursos complementaris com el recurs de l’auxiliar de conversa i la realització d’activitats externes en anglès.

En el centre s’ha creat un grup impulsor amb l’objectiu de dinamitzar el projecte, establir els objectius, definir el programa de treball, coordinar i documentar les actuacions, valorar els resultats, proposar mesures d’ampliació i difondre el projecte