Canvis a les PAU 2018

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) ha acordat suprimir, a partir de les PAU del juny de 2018, la matèria d’història de la filosofia de la fase comuna i obligatòria dels exàmens de selectivitat. L’assignatura, obligatòria per a totes les modalitats de batxillerat a Catalunya, només es podrà triar en la fase específica de les PAU, que és voluntària i que serveix per fer pujar la nota i accedir a determinats estudis. Amb aquesta novetat, enguany tot l’alumnat es veurà obligat a fer només història. D’aquesta manera, la selectivitat catalana s’adapta a la normativa de la Lomce, l’actual llei educativa, que obliga a fer l’examen d’història d’Espanya i no preveu l’opció de filosofia a la fase comuna.

El comunicat del CIC subratlla que ha acordat “donar més rellevància a l’assignatura d’història de la filosofia en l’accés a la universitat i que, per aquesta raó, ha adoptat mesures per dotar-la de més pes en la ponderació de les proves d’accés a la universitat (PAU)”. I indica que història de la filosofia serà ponderable per a l’accés a “un important nombre de graus universitaris de les branques d’arts i humanitats i de ciències socials i jurídiques”, afirma.

Per a l’any 2018, doncs les PAU mantindran la seva estructura bàsica amb les fases general i específica: la faes general, obligatòria, que es composarà d’un total de cinc exàmens, i la fase específica, voluntària per a tots els perfils d’estudiants i que serveix per apujar nota. Com ha estat habitual fins ara, en la fase general la nota s’obtindrà en un 60% en funció de l’expedient acadèmic de l’estudiant i en un 40% en funció de la nota PAU (mitjana de les 5 notes obtingudes). la puntuació aconseguida en la fase específica servirà per augmentar la nota final.

En la fase general els alumnes s’examinaran de quatre matèries comunes: Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, Llengua Estrangera i Història, i d’una matèria a escollir d’entre les matèries comunes d’opció: Fonaments de les Arts, Matemàtiques, Llatí i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.

Una altra novetat destacable del comunicat del CIC afecta els futurs estudiants d’Arquitectura, ja que canvien les matèries que més han puntuat darrerament per matricular-se a aquest grau. “No ponderaran per a l’accés a aquest grau les assignatures de biologia, electrotècnia i química”, afirma la nota d’Universitats. En canvi, les matèries de fonaments de les arts, història de l’art, disseny i dibuix artístic tindran 0,2 punts, mentre que cultura audiovisual i geografia obtindran un 0,1.