Menjador

catschool

 

L’AMPA gestiona i organitza el menjador escolar a través de la empresa CAT School., els monitors i el cobrament de quotes.

L’Escola compta amb cuina pròpia. La dietista de l’empresa elabora els menús amb productes ecològics i de proximitat, també hi ha menús especials per a al.lèrgies o intoleràncies. Organitzem jornades obertes a les famílies on poden degustar els menús dels infants i compartir inquietuds.

L’horari de menjador és de 12:30 a 15h. Cada setmana s’organitza un planning d’activitats, tallers i jocs durant l’estona lliure de l’hora de menjador Els alumnes de P3 fan migdiada.

La Comissió de Menjador està formada per la direcció de l’escola, dos representants de l’AMPA i un representant de la empresa CAT School. Es reuneix cada dos mesos i fan el seguiment dels temes relacionats amb el menjador.

Els rebuts es cobraran mensualment, mitjançant domiciliació bancària.

VENDA DE TIQUETS D’ESPORÀDICS

Cada dia, de les 9 a 9.20h al despatx de l’AMPA, es pot comprar el tiquet esporàdic.

COMUNICACIÓ FALTES D’ASSISTÈNCIA

Les faltes d’assistència es poden comunicar als següents telèfons:
MENJADOR
662 11 54 33 abans de les 10:00h

CONSULTES GESTIÓ ECONÒMICA

Per a consultes sobre la gestió econòmica del menjador i servei d’acollides es pot trucar al telèfon del menjador.

preu-menjador