Pla Català de l’Esport

L’Escola JM Madorell participa en el Plà Català de l’Esport que impulsa el Departament d’Ensenyament.

Els objectius del Plà són els següents:

  • Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de l’alumnat.
  • Cercar la participació per damunt de la competitivitat.
  • Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l’esport escolar.
  • Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l’esforç de superació, l’autocrítica, l’autonomia, la capacitat de decisió, l’autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre d’altres.
  • Fomentar la pràctica regular d’activitats físiques i esportives i l’adquisició d’hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar.

Els esports que es poden realitzar en el nostre centre són:

Infantil:

Psicomotricitat
Ball
Natació

Primària:

Patinatge
Ball
Bàsquet
Futbol
Gimnàstica
Natació