INICIEM EL PACTE, PROGRAMA D’INNOVACIÓ DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

Iniciem la reflexió en centre

Aquest curs iniciem un nou programa d’innovació promogut pel Departament d’Educació anomenat PACTE. Aquest programa promou la reflexió interna del centre en els àmbits de les metodologies, de l’organització i el treball en xarxa amb l’objectiu d’impulsar la transformació educativa.  

El primer que hem fet ha estat crear un equip impulsor format per representants de diferents cicles, juntament amb l’equip directiu, que estarà acompanyat per altres professionals del programa d’innovació. 

Hem començat fent una trobada de reflexió amb tots els docents entorn a aquestes quatre preguntes:

1.Com podem millorar el lideratge pedagògic al centre?

Per millorar el lideratge pedagògic del centre pensem que ens hem de posar d’acord en què vol dir aquest concepte. Per definir-lo creiem necessari fer més claustres pedagògics on  l’Equip Docent se senti compromès i implicat en el projecte educatiu. On tothom pugui conèixer les necessitats de cada etapa. L’Equip Directiu és qui acompanyarà i vetllarà per l’execució dels objectius que ens marcarem com a claustre. 

  1. Com estem col.laborant i aprenent junts en una nova cultura docent?

Aprenem junts fent formació conjunta entre els docents (xarxa de competències i de transformació) compartint els recursos que utilitzem amb la resta de companys, fent observació entre iguals, treballant per comissions, fent intercicles i a través d’equips impulsors. 

3. Com fem de l’escola una organització que aprèn i una unitat de recerca?

Per seguir essent una organització que aprèn, a partir dels objectius de centre, hem de seguir en constant formació i revisió de la pràctica educativa. Cercant evidències de les necessitats i buscant la millora continua entre tots.  

  1. Què hem de fer que no fem i què hem de deixar de fer?

Hem de fer un canvi de mirada més global ja que ens hem convertit en institut escola. Hem de buscar moments de relació intercicles i alhora tenir una mirada oberta per concebre el centre com un tot. Hem de trobar un llenguatge comú per entendre les metodologies de la mateixa manera.

Cercar una nova estructura organitzativa que ens ajudi a prioritzar i a executar els objectius que ens proposem. Convertir la major part de les reunions informatives en pedagògiques.

Ser conscients de l’oportunitat que tenim, deixar de pensar en “ el sempre s’ha fet així” i atrevir-nos a canviar mantenint el que funciona.

#XTTE  #PAcTE/ExC  #Referents

 

PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE PEL CURS 21-22

Benvolgudes i benvolguts,

us enllacem el Pla d’organització del centre, 

d’aquest Pla volem remarcar el fet que el claustre ha prioritzat la lliure circulació dels alumnes als patis de Primària i Secundària per tal d’afavorir les interaccions socials de l’alumnat, la qual cosa comporta  l’ús de la mascareta en tot moment. Però, atenent l’opinió al respecte d’algunes famílies a les reunions d’inici de curs, hem decidit incloure, dins l’horari lectiu, una sessió de classe fora el pati amb el grup bombolla, la qual cosa permet que els alumnes puguin anar sense mascareta, facilitant així que puguin descansar d’aquesta protecció una estona.

Recordeu que aquest Pla d’organització està subjecte a les directrius que marca el Departament de Salut i Educació en funció de l’evolució de la pandèmia, per tant, s’anirà modificant i esperem poder anar relaxant les mesures.

 

ADAPTACIÓ P3

Benvolgudes famílies,
Per tal de fer una millor adaptació garantint les normes de seguretat i higiene, hem cregut convenient fer dos torns d’entrada durant la primera setmana del curs.
El grup que entrarà a les 9h del matí i a les 15h de la tarda seran els… Llegeix més»

GRUPS DE 1R D’ESO

1rESO A 1rESO B
Mireia Alejo Núria Bartolomé
Maria Bartolomé Alan Candeas
Carlota Candeas Pol Capdevila
Ivet Casanova Maria Coll
Marc Cortina Sara Crivillés
Clara Costa Wijdan Ibn Tahrine
Marc De la Mora Jana Isern
Jordi Esquís Èlia Jiménez
Oriol Guerrero Lydia Martínez
Jana Moré Iris Moré
Carla Oferil Roger Mur
Vinyet Ordeix Josep Noguera
Ariadna Plans Aina Quintana
Gil Roca Martí Santaugini
Pol Tobajas Bruna Serrano
Arnau Torrents Irina Solà
Júlia Vila

REUNIONS INICI DE CURS

Benvolgudes i benvolguts,

seguint les recomanacions del Departament de Salut i el Departament d’Educació, les reunions de famílies seran virtuals. Volem començar el curs amb les màximes garanties de seguretat enfront la Covid. Tot i així, hem cregut convenient fer presencials les reunions de P3 i 1r d’ESO per la importància d’inici d’etapa i perquè hi ha famílies noves que no coneixen el funcionament del centre.

L’organització de les reunions serà la següent, mantenint els dies ja previstos a final del curs passat:

CURS DIA ASSISTÈNCIA PER ORDRE ALFABÈTIC DEL COGNOM DE L’ALUMN@ HORA LLOC
P3 9 de setembre Ayuso a Hidalgo 19h Aula
P3 9 de setembre Ibtala a Yagües 20h Aula
1rESO A 8 de setembre Alejo a Guerrero 17h Aula
1rESO A 8 de setembre Moré a Vila 18,15h Aula
1rESO B 8 de setembre Bartolomé a Jiménez 18,30h Aula
1rESO B 8 de setembre Martínez a Solà 19,45h Aula

 

CURS DIA HORA ENLLAÇ
P4 9 de setembre 20h https://meet.google.com/qwy-hmxz-gwb
P5 9 de setembre 20h https://meet.google.com/iur-ipzs-yib
1r 6 de setembre 20h https://meet.google.com/qwy-hmxz-gwb
2n 6 de setembre 20h https://meet.google.com/iur-ipzs-yib
3r 7 de setembre 20h https://meet.google.com/qwy-hmxz-gwb
4t 7 de setembre 20h https://meet.google.com/iur-ipzs-yib
13 de setembre 20h https://meet.google.com/qwy-hmxz-gwb
13 de setembre 20h https://meet.google.com/iur-ipzs-yib
2nESO 8 de setembre 20h https://meet.google.com/qwy-hmxz-gwb

A les reunions presencials es prendran totes les mesures sanitàries:

-mascareta posada en tot moment

-gel desinfectant a l’entrada

-ventilació

-distància

-grups de 10 persones com a màxim. Per això només pot assistir un progenitor a la reunió.

Gràcies per la vostra col·laboració. Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres.

Us hi esperem!

TPVEscola: noves funcions per aquest curs 21-22

Benvolgudes famílies

Us volem informar que aquest any hem activat el sistema de signatura electrònica per a autoritzacions que es va aprovar l’últim consell escolar.
A través de l’app TPVEscola s’habilita la recollida de signatura electrònica fefaent des de l’app, perquè les famílies pugueu autoritzar qüestions relacionades amb el centre (autoritzacions de sortides, drets d’imatge, declaracions de responsabilitat, etc.). Per tal de poder signar aquests documents, cal que tingueu desada una signatura per a cada fill/a que tingueu incorporats a l’app TPVEscola. Aquesta signatura només es pot fer amb l’app. Us arribarà un correu electrònic a totes les famílies amb la guia per poder signar aquests documents.
Per les famílies noves també us volem informar que mitjançant aquesta aplicació també permet fer tots els pagaments de l’escola (material, colònies, etc.) donant-vos les màximes facilitats, ja que els pagaments es poden fer via internet, smartphone o a través d’una màquina instal·lada a l’escola (davant consergeria). Rebreu a través del correu electrònic una carta on s’explica com funciona l’app amb les claus d’usuari i contrasenyes. És molt important que introduïu tots els usuaris (fills/es).
Aquí us deixem un vídeo informatiu sobre el TPVEscola.

Si teniu cap dubte, adreceu-vos a Secretaria.

ENCETEM EL CURS 21-22!

Benvolgudes, benvolguts,

esperem que hagueu gaudit de les vacances, a l’Institut Escola comencem el nou curs 21-22 amb moltes ganes i amb energies renovades.

Us adrecem l’escrit (cliqueu aquí) de l’Hble. Sr. Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació, i de l’Hble. Sr. Josep Maria Argimon, conseller de Salut, en relació a l’inici de curs.

Bon curs a tots i a totes!!