Oferta educativa

L’Institut Escola té una línia d’ Educació Infantil, dues línies d’Educació Primària i el proper curs dues línies de primer d’ESO. Actualment hi ha 283 alumnes. La  ràtio a les aules actualment té un promig de 17 alumnes.