Oferta educativa

L’Institut Escola hi ha un total de 312 alumnes. Té una línia d’ Educació Infantil amb 59 alumnes, dues línies d’Educació Primària amb 190 alumnes i dues línies de primer i segon d’ESO amb 62 alumnes. La  ràtio a les aules té un promig de 17 alumnes.