Acollida i vigilàncies

El servei d’acollida matinal i vigilàncies està gestionat per l’AMPA.

L’acollida matinal s’inicia a les 7h45′ i fins a les 9h , s’entra per la porta de la Plaça Roviretes.

Les vigilàncies a la tarda van de les 16h30′ fins les 18h, els alumnes s’han de recollir per la porta de la Plaça Roviretes.

Més informació a la web de l’AMPA