NOFC

Les NOFC  contenen els  elements relacionats amb l’estructura organitzativa del centre.
Els centres educatius han d’elaborar les normes d’organització i funcionament (NOFC), d’acord amb el que estableix el Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius.

Veure tot el document NOFC